Một số hình ảnh về nhà máy sản xuất bột đá CaCO3 vừa được đưa vào hoạt động.

10 năm hoạt động !
Home/tin tức MTM