10 năm hoạt động !
Home/Contact us

Contact us

Địa chỉ

REPRESENTATIVE OFFICE

3rd Floor, MTJ Building,
No.104 Hai Thuong Lan Ong Street
Vinh City- Nghe An Province, Vietnam.

FACTORY:

Lot No. 2C - Nam Cam Industrial Zone, Nghi Loc District, Nghe An Province, Vietnam

Thông tin liên hệ

Email: export.mtm@gmail.com

Phone: +842383.791.869 / +842383.522.868

Mr. Tu - DOMESTIC MARKET :+84912.336.331

Ms. Tuyen - DOMESTIC MARKET :+84972.889.806

Mrs.Thao  - EXPORT :+84983523729

Mrs.Ly  - EXPORT :+84906588358

 

 

Mạng xã Hội