Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 – 2020

10 năm hoạt động !
Home/Cổ đông/Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 – 2020

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 – 2020

Ngày 24 tháng 04 năm 2016, tại hội trường Hoa Đào – khách sạn Sài Gòn Kim Liên – Tp Vinh – Nghệ An, Công ty cổ phần khoáng sản miền Trung (MTM) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2016 – 2020.
Tại Đại hội, một số nội dung đã được biểu quyết và thông qua như sau:

1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015 và phương hướng nhiệm kỳ 2016 – 2020

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng giám đốc.

3. Bầu ra HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2016 – 2020.

4. Phương hướng giai đoạn 2016 – 2020:
– Tiếp tục hoàn tất các thủ tục khai thác mỏ đá trắng Thung Mây 2

– Đầu tư dây chuyền hạt chip và dây chuyền máy nghiền bi Trung Quốc tại Nhà máy

– Tiến hành các thủ tục đưa Công ty lên sàn chứng khoán vào năm 2016.

– Đầu tư Nhà máy số 2 tại Tân Kỳ Nghệ An.

Đại hội đã thống nhất nội dung Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2016 -2020 với sự nhất trí cao của 100% các cổ đông về tham dự. Với ý thức trách nhiệm cao, tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc và dân chủ, Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội

SONY DSC

 

 

 

SONY DSC

Ông Trương Hân – CTHĐQT Phát biểu khai mạc đại hội

SONY DSC
                                     Bà Trần Thị Kim Hoa – Kế toán trưởng đọc Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

SONY DSC

Bỏ phiếu bầu Ban kiểm soát – HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020