ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

10 năm hoạt động !
Home/Cổ đông/ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Ngày 07 tháng 06 năm 2015, tại phòng họp Hoa Đào – khách sạn Sài Gòn Kim Liên – Tp Vinh – Nghệ An, Công ty cổ phần khoáng sản miền Trung (MTM) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
Tại Đại hội, một số nội dung đã được biểu quyết và thông qua như sau:

Ngày 07 tháng 06 năm 2015, tại phòng họp Hoa Đào – khách sạn Sài Gòn Kim Liên – Tp Vinh – Nghệ An, Công ty cổ phần khoáng sản miền Trung (MTM) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Tại Đại hội, một số nội dung đã được biểu quyết và thông qua như sau:

  1. Thông qua báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị 2014 và phương hướng năm 2015:
  2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng giám đốc.
  3. Kết quả năm 2014:

– Lắp đặt hoàn thành 02 dây chuyền sản xuất bột đá siêu mịn, hoàn tất mở rộng sân bãi, nhà kho.

– Hoàn tất thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản mỏ đá trắng Thung Mây 2 – Tân Kỳ- Nghệ An.

  1. Phương hướng năm 2015:

– Tiếp tục hoàn tất các thủ tục cấp phép, khai thác mỏ đá trắng Thung Mây 2.

– Tăng vốn điều lệ Công ty lên 60 tỷ đồng.

– Tiến hành các thủ tục đưa Công ty lên sàn chứng khoán vào năm 2016.

– Đầu tư Nhà máy số 2 tại Tân Kỳ Nghệ

Đại hội đã thống nhất nội dung Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với sự nhất trí cao của 100% các cổ đông về tham dự. Với ý thức trách nhiệm cao, tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc và dân chủ, Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh Đại hội: