Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

10 năm hoạt động !
Home/Cổ đông/Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Ngày 19 tháng 04 năm 2014, tại phòng họp Vinh Doanh – Tầng 3 – Khách sạn Mường Thanh Sông Lam – Số 13 Quang Trung – Tp Vinh – Nghệ An, Công ty cổ phần khoáng sản miền Trung (MTM) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Đại hội có sự tham dự của các Đại diện: Cty CP tư vấn & XDCT Miền Trung, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng đông đảo các Cổ đông đại diện cho 77% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. 

20140419_100316

Tại Đại hội, một số nội dung đã được biểu quyết và thông qua như sau:

  1. Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2013 của Ban điều hành.

Các chỉ tiêu như: Sản lượng sản xuất, sản lượng tiêu thụ, doanh số bán hàng tăng trưởng trên 100% kế hoạch đề ra trong năm 2013

  1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng hoạt động của năm 2014.
  2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH kiểm toán Mỹ kiểm toán.
  3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014: Công ty TNHH kiểm toán Mỹ
  4. Thông qua Báo cáo công tác kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2013 của Ban kiểm soát.

20140419_101017

20140419_093627

20140419_093553

 

Đại hội đã thống nhất nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với sự nhất trí cao của 100% các cổ đông về tham dự Đại hội. Với ý thức trách nhiệm cao, tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ, Đại hội đã thành công tốt đẹp.