Một số hình ảnh về nhà máy sản xuất bột đá CaCO3 vừa được đưa vào hoạt động.

10 năm hoạt động !
Home/tin tức MTM/Một số hình ảnh về nhà máy sản xuất bột đá CaCO3 vừa được đưa vào hoạt động.

Một số hình ảnh về nhà máy sản xuất bột đá CaCO3 vừa được đưa vào hoạt động.

Đây là một vài hình ảnh giới thiệu về nhà máy của chúng tôi. Quy mô sản xuất kinh doanh của Công ty đang không ngừng được mở rộng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ khách hàng.

1bfa666e-780d-4330-bc11-4df8f96a22b6

1d4c456a-5179-497d-bf88-0a8200499837

2a5c1f14-d1b7-4e32-a01c-89bfaec5b12f

4c4e97e2-c1cb-4204-a327-3819ee04156c

012c68ed-18ac-42d0-887f-f1003d7d659c

192b461e-dbdf-482d-bc37-5353828568e8

21525b08-969b-4d45-b860-0770c2c02fec

67179faa-2b86-4470-8a43-cde31964afdf

aaabca5b-6ec9-491d-8e6d-f5705c636fad

d0559053-6ea0-45c5-96d4-1c687a7149d9

e9b33658-2a88-4ba2-9224-68c565a41555

e29e9c17-e526-418b-a329-4c4b334becd0

fdd990fe-0d52-40ca-983d-6baeb5f9dda0