MTM tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

10 năm hoạt động !
Home/Cổ đông/MTM tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

MTM tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

       Ngày 07 tháng 05 năm 2017 tại Tp Vinh – Nghệ An, Công ty cổ phần khoáng sản miền Trung (MTM) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
       Dự đại hội sự góp mặt của các nhà đồng tài trợ: Ngân hàng VCB chi nhánh Vinh; Ngân hàng VCB Chi nhánh Hà Tĩnh, các vị khách quý, các thành viên của HĐQT và các cổ đông của Công ty.
       Đại hội đã thống nhất bầu ra Đoàn chủ tịch điều hành gồm: Ông Trương Hân – Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Minh Hoàn – Phó Chủ tịch HĐQT, Ông Phạm Văn Chương – Ủy viên HĐQT.
      Tại Đại hội đã được nghe Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành , Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Tổng kết hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017. Với ý thức trách nhiệm cao, tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc và dân chủ, đại hội đã thống nhất thông qua những nội dung sau:
        Về kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban điều hành

 – Sản lượng sản xuất: 44.824 tấn                       tăng trưởng 121,3%  so với năm 2015.       

– Sản lượng tiêu thụ:    47.033 tấn                       tăng trưởng 124,4% so với năm 2015.        

– Doanh thu bán hàng: 81.833 triệu đồng      tăng trưởng 110,7% so với năm 2015.

– Lợi nhuận trước thuế: 7.703 triệu đồng       tăng trưởng 168,85% so với năm 2015

        Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 

– Tổng sản lượng sản xuất đạt 70.000 tấn  tăng trưởng 155% so với năm 2016.

– Tổng doanh thu bán hàng: 100.000 triệu đồng tăng trưởng 120% so với năm 2016.
Trong đó: Xuất khẩu: 51.630 triệu đồng tăng trưởng 120% so với năm 2016.

– Tổng lợi nhuận trước thuế: 12.000 triệu đồng tăng trưởng 155% so với năm 2016.

– Lợi nhuận/ cổ phiếu ít nhất 15%.

– Tiếp tục đầu tư vào mỏ đá trắng

– Tiếp tục hoàn thiện dây chuyền nghiền thô.

– Đầu tư dây chuyền hạt chip và dây chuyền hạt siêu mịn Trung Quốc tại Nhà máy.

– Sửa chữa bãi tập kết vật liệu.

  Các nội dung chính được đại hội đồng thường niên năm 2017 thông qua

 1. Lựa chọn Công TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017.

 2. Đầu tư văn phòng làm việc, dây chuyền sản xuất bao bì và chuyển đổi mục đích.

3. Đưa cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội – HNX.

4. Phương án chia cổ tức năm 2016: tỷ lệ chia cổ tức 15%, hình thức chi trả bằng tiền mặt.

    Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc và dân chủ, Đại hội đã thành công tốt đẹp.  

    Bế mạc Đại Hội, Ông Trương Hân – Chủ tịch HĐQT bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự tin cậy, ủng hộ của Ngân hàng, các đối tác, các nhà đầu tư, đặc biệt trân trọng cảm ơn sự nỗ lực của toàn thể cán bộ CNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của MTM trong thời gian quan và những năm tiếp theo.
    Một số hình ảnh tại Đại Hội: